1. garantera

  garantera, utlova (att ta ansvaret för) förverkligandet av något.
 2. Andorra

  Andorra, delvis oavhängigt furstendöme mellan Frankrike och Spanien.

 3. Alfred Jodl

  Jodl, Alfred, 1890–1946, tysk militär, generalöverste 1944.
 4. hobbitar

  hobbitar, hober, mytologiska, kortväxta gestalter i J.R.R. Tolkiens fantasyberättelser, t.ex. ”The Hobbit; or There and Back Again” (1937; ”Bilbo: En hobbits äventyr”) och trilogin ”The Lord of the Rings” (1954–55; ”Härskarringen” eller ”Ringarnas herre”).

 5. Statens växtskyddsanstalt

  Statens växtskyddsanstalt, institution som 1932 övertog ansvaret för grundläggande och tillämpad forskning om växtskydd från Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet.
 6. filmproducent

  filmproducent, person som har ansvaret för en filmproduktion inför bl.a. filmbolaget, se producent och film (Filmproduktion).
 7. poströstning

  poströstning, röstning vid val och folkomröstning på utvalda postkontor. Poströsting upphörde inför valen 2006.

 8. genombrutet arbete

  genombrutet arbete, tekniken att låta olika musikinstrument växelvis ta ansvaret för en melodi eller ett motiv.
 9. överceremonimästare

  överceremonimästare, funktionär, t.ex. vid ett hov, med det högsta ansvaret för att allt går regelmässigt till vid högtidligheter.
 10. ansvarsförbindelse

  ansvarsförbindelse, utfästelse av någon att bära det juridiska ansvaret för att ett visst förhållande föreligger eller att en viss händelse kommer att inträffa, t.ex. en borgensförbindelse.