1. apostrofera

  apostrofe´ra verb ~de ~t ORDLED: apo-strof-er-ar SUBST.: apostroferande, apostrofering
  Svensk ordbok
 2. William Shakespeare

  Shakespeare, William, född 1564, troligen 23 april, död 23 april 1616, engelsk författare, ansedd som världslitteraturens störste dramatiker.
 3. Camilla Hammarström

  Hammarström, Camilla, född 1964, författare och kulturskribent.
 4. julmat

  julmat utgör – som för det mesta när det gäller föda med rituella aspekter – ett mycket ålderdomligt inslag i helgtraditionen.
 5. lutherdom

  lutherdom, sammanfattande benämning på de kyrkor och det fromhetsliv som utgår från Martin Luther och den lutherska reformationen.