1. apportegendom

  apportegendom, tillgångar som överlåts i stället för kontanter på ett aktiebolag i samband med bildandet eller vid en nyemission.
 2. apportegendom

  apportegendom [apårt`-] subst. ~en ORDLED: ap-port--egen-dom-en
  Svensk ordbok
 3. apportemission

  apportemission, emission av aktier i aktiebolag mot annan betalning än kontanta pengar, jämför apportegendom.
 4. nyemission

  nyemission, att ett aktiebolag ökar sitt aktiekapital genom tillskott av pengar eller apportegendom eller genom att en borgenärs fordran genom kvittning omvandlas till aktiekapital.