1. gräsfröodling

    gräsfröodling, odling av fodergräs, vallgräs och grönytegräs för produktion av frö till utsäde.
  2. lin

    lin, Linum usitatissimum, art i familjen linväxter.
  3. jordbrukspolitik

    jordbrukspolitik, politiska åtgärder riktade mot jordbrukssektorn, ursprungligen i syfte att påverka prisbildningen på jordbruksprodukter.