1. arméchefen

  arméchefen, tidigare den befattningshavare som i fred ledde armén och dess utveckling, se chefen för armén.
 2. arméchef

  arméchef [-me`-] subst. ~en ~er ORDLED: armé--chef-en
  Svensk ordbok
 3. George C Marshall

  Marshall, George Catlett, 1880–1959, amerikansk militär och ämbetsman.
 4. Clodius

  Clodius ( Decimus Clodius Albinus), död 197 e.Kr., romersk politiker.
 5. arméstaben

  arméstaben, stabsorgan för arméchefen: uppgifterna övertogs 1994 av det nyorganiserade Högkvarteret.
 6. Carl Eric Almgren

  Almgren, Carl Eric, 1913–2001, militär, chef för Försvarsstaben 1961–69, arméchef 1967–76; general 1976.
 7. Avner

  Avner, Abner, kung Sauls arméchef (Första Samuelsboken 17 och 26, Andra Samuelsboken 2–3).
 8. Erik G. Bengtsson

  Bengtsson, Erik Gustav, född 1928, generallöjtnant 1980, militärbefälhavare i Övre Norrlands militärområde 1980–84, arméchef 1984–90.
 9. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 10. chefen för armén

  chefen för armén, CA, stabsmyndighet för central ledning i fred av armén, inrättad 1937.