1. astrofysik

  astrofysik, den gren av astronomin som studerar de fysikaliska förhållandena och processerna i universum.
 2. astrofysik

  astrofysik [as`- äv. -i´k] subst. ~en ORDLED: astro--fys-ik-en
  Svensk ordbok
 3. liv

  liv är en egenskap som levande organismer har.
 4. universum

  universum betyder världsalltet eller kosmos.
 5. gammablixt

  gammablixt, himlafenomen som består av korta skurar av intensiv gammastrålning.
 6. Einstein–Rosen-brygga

  Einstein–Rosen-brygga , begrepp inom teoretisk astrofysik, se svart hål.
 7. aktivt område

  aktivt område, inom astrofysiken ett område på en stjärnas yta, vanligen solytan, där aktiviteten tillfälligt är förhöjd, t.ex. i solfläckar eller i flare-områden.
 8. astronomiska instrument

  astronomiska instrument, instrument för mätning av egenskaper hos astronomiska objekt.
 9. gammastrålning

  gammastrålning, den elektriskt neutrala strålning med kortare våglängd än röntgenstrålning (λ mindre än 10−11 meter), som utsänds av radioaktivt material; beteckningen infördes av Rutherford.
 10. Martin Rees

  Rees, Martin, född 1942, brittisk teoretisk astrofysiker, professor vid universitetet i Cambridge sedan 1973.