1. ATP

  ATP, adenosintrifosfat, energitransportör, biokemisk förening som består av adenin, ribos och trifosfat.

 2. ATP

  ATP, allmän tilläggspension, tidigare en del av den allmänna pensionen.
 3. ATP-striden

  ATP-striden, dominerande stridsfråga i svensk inrikespolitik under senare hälften av 1950-talet.
 4. ATP

  ATP, Association of Tennis Professionals, spelarorganisation bildad 1972 för att tillvarata de (manliga) professionella tennisspelarnas intressen.
 5. glykolys

  glykolys, reaktionssekvens som leder till nedbrytning av glukos till trekolföreningen pyruvat.
 6. transport-ATPaser

  transport-ATPaser , membranbundna enzymer som transporterar joner genom membraner från en lägre till en högre koncentration av jonen.
 7. ämnesomsättning

  ämnesomsättning, metabolism, alla de biokemiska reaktioner som försiggår i levande organismer.
 8. mitokondrie

  mitokondrie, organell (celldel) i alla eukaryota (kärnförsedda) celler som kan andas aerobt (det vill säga med hjälp av syrgas).
 9. Na+,K+-ATPas

  Na+,K+-ATPas, enzym som deltar i transport av natrium- och kaliumjoner, se natrium–kaliumpump.
 10. nukleotider

  nukleotider, kemiska föreningar bestående av en nukleosid (uppbyggd av en pentos och en kvävebas) och minst en fosfatgrupp, t.ex. adenosintrifosfat (ATP).