1. ATP

  ATP, adenosintrifosfat, energitransportör, biokemisk förening som består av adenin, ribos och trifosfat.

 2. ATP

  ATP, allmän tilläggspension, tidigare en del av den allmänna pensionen.
 3. ATP-striden

  ATP-striden, dominerande stridsfråga i svensk inrikespolitik under senare hälften av 1950-talet.
 4. ATP

  ATP, Association of Tennis Professionals, spelarorganisation bildad 1972 för att tillvarata de (manliga) professionella tennisspelarnas intressen.
 5. ATP-omröstningen

  ATP-omröstningen, folkomröstning i oktober 1957 rörande utformningen av en framtida tilläggspension.
 6. Na+,K+-ATPas

  Na+,K+-ATPas, enzym som deltar i transport av natrium- och kaliumjoner, se natrium–kaliumpump.
 7. ATP-konventionen

  ATP-konventionen, internationell konvention som rör transport av livsmedel.

 8. glykolys

  glykolys, reaktionssekvens som leder till nedbrytning av glukos till trekolföreningen pyruvat.
 9. transport-ATPaser

  transport-ATPaser , membranbundna enzymer som transporterar joner genom membraner från en lägre till en högre koncentration av jonen.
 10. ämnesomsättning

  ämnesomsättning, metabolism, alla de biokemiska reaktioner som försiggår i levande organismer.