1. kvinnoarbete

  kvinnoarbete, av kvinnor utövad försörjningsverksamhet.
 2. blockpolitik

  blockpolitik, parlamentariskt system där skiljelinjerna går mellan grupper (block) av partier, som företer vissa gemensamma ideologiska drag.

 3. nekros

  nekros, celldöd som sker av yttre orsaker.

 4. ATP-striden

  ATP-striden, dominerande stridsfråga i svensk inrikespolitik under senare hälften av 1950-talet.
 5. fototrofa bakterier

  fototrofa bakterier, fotosyntetiserande bakterier, heterogen samling bakterier med bakterieklorofyll eller klorofyll  a, som kan omvandla ljusenergi till kemisk energi via en ljusdriven ATP-produktion kallad fotofosforylering.
 6. jontransport

  jontransport, förflyttning av joner inom organismen, i första hand genom cellernas membraner.
 7. Thorbjörn Fälldin

  Fälldin, Thorbjörn, född 24 april 1926, död 23 juli 2016, politiker (centerpartist), statsminister 1976–78 och 1979–82, lantbrukare.

 8. basbelopp

  basbelopp, egentligen prisbasbelopp, belopp som ligger till grund för beräkning av flera av socialförsäkringarna och andra sociala förmåner.

 9. Gunnar Hedlund

  Hedlund, Gunnar, i Rådom, född 1 september 1900, död 26 november 1989, politiker (centerpartist), statsråd 1951–57, partiordförande 1949–71.
 10. Bertil Ohlin

  Ohlin, Bertil, född 23 april 1899, död 3 augusti 1979, nationalekonom och politiker (folkpartist), professor vid Köpenhamns universitet 1924–29 och vid Handelshögskolan i Stockholm 1929–65, statsråd 1944–45, riksdagsman 1938–67 (första kammaren till 1944), partiledare 1944–67.