1. atrium

  atrium, det romerskt antika bostadshusets centrala rum omgivet av mindre rum och med taköppning i mitten ( compluvium) samt därunder en nedsänkt bassäng ( impluvium).
 2. atrium

  atrium, hjärtförmak, se hjärta.

 3. atrium

  a´trium subst. atriet atrier ORDLED: atri-et
  Svensk ordbok
 4. atriumhus

  atriumhus, typ av småhus som i grupp är sammankopplade och invändigt rumsdisponerade så att varje hus erhåller en kringbyggd mindre gård eller uteplats, ett atrium.
 5. atrioventrikulär

  atrioventrikulär, som sammanhänger med eller påverkar både hjärtats förmak ( atrium) och dess kammare ( ventriklar).
 6. ala

  ala, inom arkitekturhistorien vart och ett av de båda mindre rum eller alkover som utan skiljeväggar öppnade sig åt sidorna i bortre delen av ett romerskt atrium.
 7. sinoatrialt block

  sinoatrialt block, sinoaurikulärt block, blockering av den elektriska impulstransmissionen från hjärtats sinusknuta till förmaksvävnaden.
 8. domus

  domus , det latinska ordet för hus.
 9. compluvium

  compluvium, rektangulär taköppning i ett romerskt atrium.
 10. tablinum

  tablinum, ett rum i domus, det antika romerska enfamiljshuset.