1. augur

  augur, medlem av ett prästerligt kollegium i det antika Rom.
 2. augur

  augu´r subst. ~en ~er ORDLED: aug-ur-en
  Svensk ordbok
 3. augurleende

  augurleende, augurlöje, ett mellan invigda om hemligt samförstånd vittnande leende över en godtrogen omgivnings omotiverade vördnad.
 4. Jupiter

  Jupiter, italisk himmelsgud, som Jupiter Optimus (et) Maximus (latin ’den bäste och främste’) det antika Roms övergud och skyddspatron.
 5. romersk religion

  romersk religion, den romerska statens erkända, statsstödda, offentliga gudar, prästerskap, kulter, riter och festkalender.
 6. Antonius

  Antonius ( Marcus Antonius), född 82 f.Kr., död 30 augusti 30 f.Kr., romersk politiker och fältherre.
 7. auspicier

  auspicier betecknade i det antika Rom dels tecken som ansågs sända av gudarna, dels observationer och tolkning av dem.
 8. lituus

  lituus, i det antika Rom benämning på augurernas ämbetsstav, känd från bl.a. etruskiska avbildningar.
 9. haruspex

  haruspex (lat., av en omdiskuterad förled haru- och efterleden - spex ’-skådare’, en bildning till verbet specio ’se’, ’skåda’), pluralis haruspices, etruskisk teckentydare, till vilken även romarna hänvände sig.
 10. romerska riket

  romerska riket, benämning på den antika statsbildning som utgick från staden Rom och utvecklades till ett av världshistoriens mäktigaste imperier.