1. aula

  aula, den inre öppna gården eller samlingsrummet i det grekiskt antika bostadshuset.
 2. aula

  aula [au´-] subst. ~n aulor ORDLED: aul-an
  Svensk ordbok
 3. dualism

  dualism, uppfattning som räknar med två skilda grundprinciper; inom religionsvetenskapen en åskådning som räknar med att tillvaron består av två komponenter eller styrs av två makter, som kan komplettera varandra ( komplementär dualism) eller ligga i strid med varandra, varvid de i allmänhet bestäms som god respektive ond ( antagonistisk dualism).
 4. aulakogen

  aulakogen, gravsänka, dvs trågformig dal, som är begränsad av normala förkastningar; förekommer inom ett kontinentområde och är fylld med sediment och vulkaniska bildningar.
 5. försoningslära

  försoningslära, inom den kristna traditionen en tolkning av Jesu gärning (oftast hans död och uppståndelse), som innebär att den har frälsande betydelse.
 6. tro och vetande-debatten

  tro och vetande-debatten, livsåskådningsdebatt omkring 1950 vilken följde på utgivningen av Ingemar Hedenius kristendoms- och teologikritiska essäsamling ”Tro och vetande” (1949).
 7. Gustaf Aulén

  Aulén, Gustaf, född 15 maj 1879, död 16 december 1977, teolog och kyrkoman.
 8. Alphonse Aulard

  Aulard, Alphonse, 1849–1928, fransk historiker.
 9. trolleri

  trolleri, magi, illusionskonst, underhållning där en trollkonstnär (även kallad magiker eller illusionist) utför trick som för publiken verkar omöjliga.
 10. offentlig konst

  offentlig konst, offkonst , konstverk avsedda för och ofta utförda direkt i miljöer där allmänheten regelmässigt har tillträde.