1. AV-hjälpmedel

  AV-hjälpmedel, audi( o) visuellt hjälpmedel, undervisningshjälpmedel med vilket information presenteras auditivt och/eller visuellt för eleven, t.ex. skrivtavla, blädderblock, stordiaapparat (arbetsprojektor), bandspelare, inlärningsstudio, filmprojektor, TV-apparat (videoapparat), dator.
 2. AV-hjälpmedel

  AV-hjälpmedel [a`ve- långt e] subst. AV-hjälpmedlet, plur. ~, best. plur. AV-hjälpmedlen ORDLED: AV--hjälp-medl-et
  Svensk ordbok
 3. pedagogiska hjälpmedel

  pedagogiska hjälpmedel, detsamma som läromedel.
 4. hjälpmedel

  hjäl`pmedel subst. hjälpmedlet, plur. ~, best. plur. hjälpmedlen ORDLED: hjälp--medl-et
  Svensk ordbok
 5. Vladimir Zworykin

  Zworykin, Vladimir, 1889–1982, rysk-amerikansk elektrotekniker.
 6. overhead-projektor

  overhead-projektor, AV-hjälpmedel, detsamma som stordiaprojektor.
 7. audivisuell

  audivisuell, audiovisuell, som har att göra med hörseln och synen; förkortas ofta AV, t.ex. i termen AV-hjälpmedel.
 8. Sven Palmqvist

  Palmqvist, Sven, 1906–84, glaskonstnär, målare.
 9. diagnostikum

  diagnostikum, hjälpmedel (test, blodprov, undersökningsteknik) vid ställande av diagnos.
 10. AV-central

  AV-central, inrättning som köper in, tillverkar, lånar ut och lagerhåller AV-hjälpmedel (film- och filmvisningsapparater, bandspelare etc.).