1. avbetala

  a`vbetala verb ~de ~t ORDLED: av--be-tal-ar SUBST.: avbetalande, avbetalning
  Svensk ordbok
 2. löpande räkning

  löpande räkning, fortlöpande öppna kreditmellanhavanden som avbetalas vid särskilt överenskomna tider.
 3. betala

  beta´la verb ~de äv. betalte, ~t äv. betalt, pres. ~r ORDLED: be-tal-ar SUBST.: betalande, betalning
  Svensk ordbok