1. avbild

  a`vbild subst. ~en ~er ORDLED: av--bild-en
  Svensk ordbok
 2. avbilda

  a`vbilda verb ~de ~t ORDLED: av--bild-ar SUBST.: avbildande, avbildning
  Svensk ordbok
 3. klädlus

  klädlus, klädeslus, Pediculus humanus, syn. P. corporis, art i insektsgruppen löss.
 4. Johan Henric Kellgren

  Johan Henric Kellgren var Sveriges kanske främste författare i slutet av 1700-talet, på kung Gustav III:s tid.
 5. devon

  devon, geologisk period, ca 416–359 miljoner år före nutid, även namn på det geologiska system (lagerföljd) som bildades under devonperioden.
 6. Kleopatra VII

  Kleopatra VII hette en drottning av Egypten som levde århundradet närmast före Kristi födelse.
 7. Ingeborg

  Ingeborg, död 1319, dansk drottning, dotter till Magnus Ladulås, gift med Erik Menved 1296.

 8. Beatus

  Beatus, helvetiernas apostel enligt en helt ohistorisk legend.
 9. Fenix

  Fenix, Fågel Fenix, mytisk fågel.
 10. Romeo och Julia

  Romeo och Julia, engelska Romeo and Juliet, det unga älskande paret i ett skådespel (ca 1594–95) av Shakespeare, som indirekt hämtade motivet ur den italienska novellalitteraturen.