1. avbrott

  avbrott, tillfälligt uppehåll i en dators programexekvering under vilket programstyrningen är överförd till ett överordnat program, avbrottshanteraren, i operativsystemet (eller motsvarande realtidssystem).
 2. avbrott

  a`vbrott subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: av--brott-et
  Svensk ordbok
 3. abend

  abend, avbrott i en datorkörning på grund av programfel eller tekniskt fel.
 4. diskontinuitet

  diskontinuitet, brist på sammanhang (kontinuitet), avbrott, lucka; inom geologin lucka i en geologisk lagerföljd, orsakad av avbrott i sedimentationen.
 5. breakdance

  breakdance, dansstil, se breaking.
 6. bladlucka

  bladlucka, det avbrott i en växtstams ledningsvävnad som kan finnas i samband med förgreningen till ett bladspår.
 7. Pablo Picasso

  Picasso, Pablo, född 25 oktober 1881, död 8 april 1973, spansk-fransk konstnär, modernismens mest mångsidige och nydanande förgrundsgestalt, verksam genom måleri, skulptur, grafik, keramik och teaterdekor.
 8. intermittent

  intermittent , förlöpande med upprepade avbrott.
 9. konformitet

  konformitet, inom geologin förhållandet att en lagerserie är tidsmässigt komplett, dvs. inte uppvisar några påtagliga luckor utan avsatts i en följd utan avbrott.
 10. attacca

  attacca, musikterm: övergång från en sats till nästa skall ske utan avbrott.