1. avgångsbidrag

  avgångsbidrag, AGB, ersättning från AGB-försäkringen.
 2. avgångsbidrag

  a`vgångsbidrag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: av-gångs--bi-drag-et
  Svensk ordbok
 3. AGB

  AGB, förkortning för avgångsbidrag.
 4. avgångsvederlag

  avgångsvederlag, ersättning till arbetstagare vid uppsägning, vanligtvis i samband med företagsnedläggning eller driftsinskränkning.
 5. AFA Försäkring

  AFA Försäkring, samlingsnamn för den gemensamma organisationen för de tre försäkringsbolagen AFA Livförsäkring, AFA Sjukförsäkring och AFA Trygghetsförsäkring.
 6. avgångsvederlag

  a`vgångsvederlag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: av-gångs--veder-lag-et
  Svensk ordbok