1. ABBA

  ABBA, popgrupp bestående av Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus och Anni-Frid (Frida) Lyngstad, bildad 1972 under gruppnamnet Björn, Benny, Agnetha och Anni-Frid.
 2. abbasiddynastin

  abbasiddynastin, abbasiderna, främst beteckning för den andra stora dynastin i det muslimska kalifatets imperium med säte i Irak och Bagdad (749–1258); det fanns senare en abbasiddynasti i Kairo (1261–1517).
 3. abba

  abba, det ord som Jesus använde som tilltal till Gud (t.ex. Markusevangeliet 14:36, jämför Romarbrevet 8:15 och Galaterbrevet 4:6).
 4. Abbas I

  Abbas I ( ˙Abbās), även kallad Abbas den store, 1571–1629, shah av Persien 1588–1629.
 5. abbadiddynastin

  abbadiddynastin, arabisk-muslimsk dynasti i Andalusien under 1000-talet.
 6. Abbazia

  Abbazia, det italienska namnet på Opatija, stad i Kroatien.
 7. ABB Alstom Power

  ABB Alstom Power, Bryssel, kraftgenereringsföretag, etablerat 1999 genom sammanslagning av affärsområdet elproduktion inom svensk–schweiziska ABB och Alstom-koncernen (bildad 1989 då franska Alcatel och brittiska GEC fusionerades).
 8. ABB

  ABB, internationellt företag verksamt inom bl.a. energiteknik, se ABB-koncernen.
 9. Mahmud Abbas

  Abbas, Mahmud,Abu Mazen”, ”Abu Mazin”, född 1935, palestinsk politiker, president för det palestinska folket sedan januari 2005.
 10. Abba AB

  Abba AB, äldre namn på livsmedelsföretaget Abba Seafood AB.