1. abbasiddynastin

  abbasiddynastin, abbasiderna, främst beteckning för den andra stora dynastin i det muslimska kalifatets imperium med säte i Irak och Bagdad (749–1258); det fanns senare en abbasiddynasti i Kairo (1261–1517).
 2. ABBA

  ABBA, popgrupp bestående av Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus och Anni-Frid (Frida) Lyngstad, bildad 1972 under gruppnamnet Björn, Benny, Agnetha och Anni-Frid.
 3. Abba Seafood AB

  Abba Seafood AB, Göteborg, livsmedelsföretag med inriktning på förädling av fisk och skaldjursprodukter vid huvudfabriken i Kungshamn.
 4. Amir Abbas Hoveyda

  Hoveyda, Amir Abbas, 1919–79, iransk politiker.
 5. Abu al-Abbas as-Saffah

  Abu al-Abbas as-Saffah ( Abū al-˙Abbās aṣ-Ṣaffāḥ), 722–54, den förste kalifen av den islamiska abbasiddynastin i Irak (749–1258).
 6. Abbas I

  Abbas I ( ˙Abbās), 1813–54, kediv (viceregent) i Egypten 1848–54 under osmanskt herravälde.
 7. Abbas I

  Abbas I ( ˙Abbās), även kallad Abbas den store, 1571–1629, shah av Persien 1588–1629.
 8. Abbas II

  Abbas II ( ˙Abbās), även kallad Abbas Hilmi Pasha ( ˙Abbās Ḥilmī Bāshā), 1874–1944, Egyptens siste kediv (vicekung) 1892–1914.
 9. Abbas Kiarostami

  Kiarostami, Abbas, 1940–2016, iransk filmregissör. hans sista verk 

 10. Abbas Mirza

  Abbas Mirza ( ˙Abbās Mīrzā), 1789–1833, kronprins av den iranska qajardynastin.