1. abbasiddynastin

  abbasiddynastin, abbasiderna, främst beteckning för den andra stora dynastin i det muslimska kalifatets imperium med säte i Irak och Bagdad (749–1258); det fanns senare en abbasiddynasti i Kairo (1261–1517).
 2. Mahmud Abbas

  Abbas, Mahmud,Abu Mazen”, ”Abu Mazin”, född 1935, palestinsk politiker, president för det palestinska folket sedan januari 2005.
 3. ABBA

  ABBA, popgrupp bestående av Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus och Anni-Frid (Frida) Lyngstad, bildad 1972 under gruppnamnet Björn, Benny, Agnetha och Anni-Frid.
 4. Abbas I

  Abbas I ( ˙Abbās), även kallad Abbas den store, 1571–1629, shah av Persien 1588–1629.
 5. Abu al-Abbas as-Saffah

  Abu al-Abbas as-Saffah ( Abū al-˙Abbās aṣ-Ṣaffāḥ), 722–54, den förste kalifen av den islamiska abbasiddynastin i Irak (749–1258).
 6. ABB

  ABB, internationellt företag verksamt inom bl.a. energiteknik, se ABB-koncernen.
 7. Abu al-Abbas Abd Allah al-Mamun ibn ar-Rashid

  Abu al-Abbas Abd Allah al-Mamun ibn ar-Rashid ( Abū al-˙Abbās ˙Abd Allāh al-Maūmūn ibn ar-Rashīd), 786–833, kalif av abbasiddynastin, se al- Mamun.
 8. Abbas I

  Abbas I ( ˙Abbās), 1813–54, kediv (viceregent) i Egypten 1848–54 under osmanskt herravälde.
 9. Abbas II

  Abbas II ( ˙Abbās), även kallad Abbas Hilmi Pasha ( ˙Abbās Ḥilmī Bāshā), 1874–1944, Egyptens siste kediv (vicekung) 1892–1914.
 10. Abbas Kiarostami

  Kiarostami, Abbas, 1940–2016, iransk filmregissör. hans sista verk