1. Abels kontinuitetssats

  Abels kontinuitetssats, matematisk sats om potensserier.
 2. Abels summationsmetod

  Abels summationsmetod, matematisk metod för att definiera en summa av en oändlig serie, även om summan inte existerar på vanligt sätt.
 3. Gustaf Abels

  Abels, Gustaf, 1893–1974, glasgravör.
 4. abelsk grupp

  abelsk grupp, kommutativ grupp, kallas en grupp – inom matematiken – om multiplikationen är kommutativ, dvs. om ab =  ba för alla element a och b i gruppen.
 5. Abel

  Abel, 1218–52, dansk kung från 1250, son till Valdemar II Sejr.
 6. Abel

  Abel, enligt Första Moseboken 4:2–16 Adams och Evas andre son, yngre bror till Kain.
 7. Abel

  Abel, mansnamn, bildat av hebreiska Hebel ’vindfläkt’, ’förgänglighet’ eller av assyriska ablu ’son’.
 8. Abel Ferrara

  Ferrara, Abel, född 1952, amerikansk filmregissör.
 9. Othenio Abel

  Abel, Othenio, 1875–1946, österrikisk paleontolog.
 10. Wilhelm Abel

  Abel, Wilhelm, 1904–85, tysk agrarhistoriker, professor i agrarpolitik vid universitetet i Göttingen 1949–64, därefter direktör för Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Göttingen.