1. Abisko

  Abisko, turistort i Kiruna kommun, Lappland (Norrbottens län), 100 km nordväst om Kiruna; 131 invånare (2015).

 2. Abisko nationalpark

  Abisko nationalpark, nationalpark i nordvästra Lappland; 7 700 ha, inrättad 1909.

 3. Abisko naturvetenskapliga station

  Abisko naturvetenskapliga station bedriver omfattande biologisk och geovetenskaplig forskning i subarktiska miljöer.
 4. Abiskojokk

  Abiskojokk, Abiskojåkka, fjällälv i norra Lappland; avvattnar ett 544 km 2 stort högfjällsområde.
 5. U-dal

  U-dal, trågdal, dalgång med U-format tvärsnitt bildad genom att en glaciär eller inlandsis ”hyvlat av” bergssidorna.

 6. nationalpark

  nationalpark, område som fredats på grund av sina naturvärden eller sina kvaliteter för friluftsliv och turism.

 7. Lapporten

  Lapporten, Čuonavággi, fjällpass i norra Lappland, 11 km sydöst om Abisko, ca 1 000 m ö.h.

 8. Kungsleden

  Kungsleden, vandringsled i svenska fjällen mellan Abisko i Norrbottens län och Hemavan i Västerbottens län, ca 440 km lång.
 9. Njullá

  Njullá, Nuolja, fjäll i nordvästra Lappland, ca 4 km nordväst om Abisko turiststation; 1 169 m ö.h.
 10. högfjäll

  högfjäll, fjäll som når högt över trädgränsen och har stora områden täckta av smältande snödrivor på sommaren.