1. Abisko

  Abisko, turistort i Kiruna kommun, Lappland (Norrbottens län), 100 km nordväst om Kiruna; 131 invånare (2015).

 2. Abisko nationalpark

  Abisko nationalpark, nationalpark i nordvästra Lappland; 7 700 ha, inrättad 1909.

 3. nationalpark

  nationalpark, område som fredats på grund av sina naturvärden eller sina kvaliteter för friluftsliv och turism.

 4. Kungsleden

  Kungsleden, vandringsled i svenska fjällen mellan Abisko i Norrbottens län och Hemavan i Västerbottens län, ca 440 km lång.
 5. U-dal

  U-dal, trågdal, dalgång med U-format tvärsnitt bildad genom att en glaciär eller inlandsis ”hyvlat av” bergssidorna.

 6. Njullátunneln

  Njullátunneln, järnvägstunnel för Malmbanan under fjället Njullá (Nuolja) mellan Abisko och Björkliden.
 7. Lapporten

  Lapporten, Čuonavággi, fjällpass i norra Lappland, 11 km sydöst om Abisko, ca 1 000 m ö.h.

 8. Abisko naturvetenskapliga station

  Abisko naturvetenskapliga station bedriver omfattande biologisk och geovetenskaplig forskning i subarktiska miljöer.
 9. Njullá

  Njullá, Nuolja, fjäll i nordvästra Lappland, ca 4 km nordväst om Abisko turiststation; 1 169 m ö.h.
 10. lågfjäll

  lågfjäll, fjäll med topphöjder under ca 1 200 m ö.h.