1. Abisko

  Abisko, turistort i Kiruna kommun, Lappland (Norrbottens län), 100 km nordväst om Kiruna; 131 invånare (2015).

 2. U-dal

  U-dal, trågdal, dalgång med U-format tvärsnitt bildad genom att en glaciär eller inlandsis ”hyvlat av” bergssidorna.

 3. Abisko nationalpark

  Abisko nationalpark, nationalpark i nordvästra Lappland; 7 700 ha, inrättad 1909.

 4. nationalpark

  nationalpark, område som fredats på grund av sina naturvärden eller sina kvaliteter för friluftsliv och turism.

 5. Kungsleden

  Kungsleden, vandringsled i svenska fjällen mellan Abisko i Norrbottens län och Hemavan i Västerbottens län, ca 440 km lång.
 6. Lapporten

  Lapporten, Čuonavággi, fjällpass i norra Lappland, 11 km sydöst om Abisko, ca 1 000 m ö.h.

 7. högfjäll

  högfjäll, fjäll som når högt över trädgränsen och har stora områden täckta av smältande snödrivor på sommaren.
 8. Njullá

  Njullá, Nuolja, fjäll i nordvästra Lappland, ca 4 km nordväst om Abisko turiststation; 1 169 m ö.h.
 9. Abisko naturvetenskapliga station

  Abisko naturvetenskapliga station bedriver omfattande biologisk och geovetenskaplig forskning i subarktiska miljöer.
 10. Torneträsk

  Torneträsk är en sjö i nordvästra Lappland.