1. abonnent

  abonnen´t subst. ~en ~er ORDLED: abonn-ent-en
  Svensk ordbok
 2. abonnenttelegrafi

  abonnenttelegrafi, äldre benämning på telex.
 3. abonnentlås

  abonnentlås, lås som kan öppnas bara när två nycklar används samtidigt, t.ex. lås till vissa bankers uthyrningsfack.
 4. abonnentväxel

  abonnentväxel, telefonväxel hos ett företag e.d., avsedd såväl för interna samtal som för utväxling av samtal över det allmänna telefonnätet.
 5. telefoni

  telefoni, teknik för att överföra tal (ljud) över längre sträckor mellan två eller flera telefoner med hjälp av elektriska eller optiska signaler eller radiosignaler.

 6. Netflix

  Netflix, amerikanskt företag som tillhandahåller filmer och TV-serier via internet och DVD.

 7. motringning

  motringning, telefonifunktion som innebär att en abonnent kan bli uppkopplad till en annan abonnent utan att själv stå för kostnaden.
 8. TT Nyhetsbyrån

  TT Nyhetsbyrån, TT, till 2013 Tidningarnas Telegrambyrå, Sveriges största nyhetsbyrå, grundad 1921 då ett konsortium av storstadstidningar övertog De förenade byråernas (DFB) – tidigare Svenska Telegrambyråns (SvT) – nyhetsförmedling.

 9. bredbandskommunikation

  bredbandskommunikation, i dagligt tal bredband, överföring av till exempel data, bild eller video över ett kommunikationsnät som medger möjligheter till höghastighetskommunikation.

 10. ISDN

  ISDN, integrated services digital network, världsstandard för det allmänna telefonnätet.