1. Abraham

  Abraham, Abram, den första av de tre patriarkerna (Första Moseboken 12–25).
 2. Abraham Lincoln

  Lincoln, Abraham, född 12 februari 1809, död 15 april 1865, amerikansk politiker, USA:s president 1861–65.

 3. Abraham

  Abraham, mansnamn, ursprungligen ett hebreiskt namn, i formen Abiram, med betydelsen ’upphöjd fader’, i Bibeln tolkat som ’fader till många’.
 4. Abraham de Moivre

  de Moivre, Abraham, 1667–1754, fransk-engelsk matematiker och sannolikhetsteoretiker.
 5. Abraham Harold Maslow

  Maslow, Abraham Harold, 1908–70, amerikansk psykolog, professor vid Brandeis University i New York 1951–69, känd för sin teori om motivation och personlighet.
 6. Abraham Niclas Edelcrantz

  Edelcrantz (före adlandet 1789 Clewberg), Abraham Niclas, 1754–1821, friherre, ämbetsman, skald och tekniker, invald i Svenska Akademien 1786.
 7. Abraham Darby

  Darby, Abraham, 1750–91, brittisk ingenjör, sonson till Abraham Darby (död 1717).
 8. Abraham Darby

  Darby, Abraham, född ca 1678, död 1717, engelsk bruksägare och uppfinnare.
 9. Abraham Sahlstedt

  Sahlstedt, Abraham Magni, 1716–76, språkman, kritiker och politiker, utnämnd till kunglig sekter 1756.
 10. Abraham Cabiljau

  Cabiljau, Abraham, 1571–1645, nederländsk-svensk köpman och ämbetsman.