1. acceptans

  acceptan´s [aks-] subst. ~en ORDLED: ac-cept-ans-en
  Svensk ordbok
 2. acceptanskontroll

  acceptanskontroll, efterhandskontroll av att en tillverkad vara eller ett varuparti uppfyller uppställda krav på kvalitet.
 3. science fiction

  science fiction, sf, SF, litteratur vilken kännetecknas av att som bärande element i intrig eller miljö ha inslag grundade på spekulationer, där det spekulativa innehållet inte får strida mot vedertagna vetenskapliga, historiska eller andra kunskaper.
 4. Ernest Rutherford

  Rutherford, Ernest, från 1931 Baron Rutherford of Nelson (Lord Rutherford), född 30 augusti 1871, död 19 oktober 1937, nyzeeländsk-brittisk fysiker, under fyra decennier förgrundsgestalt inom den experimentella kartläggningen av radioaktiviteten och av atomernas och atomkärnornas struktur.
 5. priderörelsen

  priderörelsen, världsomspännande rörelse för att uppmärksamma och bejaka homosexuella, bisexuella och könsöverskridande identiteter.

 6. kulturrelativism

  kulturrelativism, term som inom antropologin används för att beteckna både en moralisk attityd och ett forskningsmetodologiskt förhållningssätt till främmande kulturers sedvänjor och tankemönster.
 7. militärregim

  militärregim, regering bestående enbart av officerare eller med ett avgörande militärt inslag.
 8. kroppsaktivism

  kroppsaktivism, motståndshandling mot normativa skönhetsideal i syfte att skapa acceptans för olika kroppstyper. 

 9. vårdrelaterade infektioner

  vårdrelaterade infektioner, nosokomiala infektioner, samlingsbenämning på infektioner som uppstår i anslutning till undersökning, omvårdnad eller behandling inom sjukvård eller tandvård samt vid vård och omvårdnad inom särskilda boendeformer eller i egen bostad.
 10. Homo ergaster

  Homo ergaster, hominin art av släktet äkta människor (Homo) som levde i södra och östra Afrika under pleistocen för 1,8–1,3 miljoner år sedan.