1. Achilles

  Achilles, Achilleus , grekisk mytfigur, se Akilles.
 2. Achilles

  Achilles, småplanet nr 588 (ursprunglig beteckning 1906 TG), upptäckt 1906 av Max Wolf ( 1863–1932) vid observatoriet i Heidelberg som den första av Trojanerna.
 3. Achill

  Achill, ö i nordvästra Irland; för belägenhet se landskarta Irland.
 4. fransk–tyska kriget

  fransk–tyska kriget, det krig som utkämpades 1870–71 mellan Frankrike å ena sidan och det av Preussen ledda Nordtyska förbundet samt Baden, Bayern, Hessen och Württemberg å andra sidan.
 5. Helena

  Helena (grekiska Helenē), i grekisk mytologi dotter till kung Tyndareos av Sparta (egentligen Zeus, i skepnad av en svan) och Leda, syster till Klytaimnestra och till dioskurerna (Kastor och Polydeukes).
 6. Akilles

  Akilles, Achille(u)s, i grekisk myt son till Peleus och gudinnan Thetis; far till Neoptolemos.
 7. Achille Devéria

  Devéria, Achille, 1800–57, fransk konstnär.
 8. Achille Bazaine

  Bazaine, Achille, 1811–88, fransk lantmilitär.
 9. Achille Castiglioni

  Castiglioni, Achille, 1918–2002, italiensk arkitekt och industridesigner.
 10. Achille Delesse

  Delesse, Achille, 1817–81, fransk mineralog och geolog, professor i geologi i Besançon 1845–50 och vid Sorbonne 1850–64, professor i agrikultur vid École des Mines från 1864 och generalinspektör för de franska bergverken från 1878.