1. Ada

  Ada, ett programspråk av högnivåtyp.
 2. Adam Smith

  Smith, Adam, döpt 5 juni 1723, död 17 juli 1790, brittisk (skotsk) filosof och nationalekonom, professor i logik vid universitetet i Glasgow 1751–52 och i moralfilosofi 1752–63, generalkommissarie vid tullverket för Skottland 1778–90.
 3. Ada Lovelace

  Lovelace, Augusta Ada King, Countess of Lovelace (Lady Lovelace), född Byron, 1815–52, brittisk kulturpersonlighet, ofta betraktad som pionjär inom datorprogrammering.
 4. Ada

  Ada, kvinnonamn av hebreiskt ursprung med betydelsen ’prydnad’; ibland snarast kortform av t.ex. Adela.
 5. Adam

  Adam, den första människan enligt Bibeln.
 6. adaptation

  adaptation, ärftlig egenskap i en organisms byggnad, livsprocesser och beteende som ökar denna individs överlevnadsförmåga och ytterst dess fortplantningsframgång ( fitness).
 7. adaptation

  adaptation, adaption, sinnesorganens anpassning till olika förhållanden
 8. Ada Nilsson

  Nilsson, Ada, 1872–1964, kvinno- och skolläkare.
 9. Adam och Eva

  Adam och Eva, enligt Bibeln det första människoparet, se Adam och Eva.
 10. adaptiv reglering

  adaptiv reglering innebär att ett system kan ställa in sina parametrar automatiskt och justera dem då betingelserna förändras.