1. Adam

  Adam, den första människan enligt Bibeln.
 2. Adams och Evas liv

  Adams och Evas liv, apokryfisk latinsk skrift, se Adamsböcker.
 3. Familjefederationen för världsfred och enighet

  Familjefederationen för världsfred och enighet, tidigare Unification Church, Enighetskyrkan eller Moon-rörelsen, nyreligiös rörelse, grundad i Pusan, Sydkorea 1954 av Sun Myung Moon.
 4. hajj

  hajj, vallfärden till Mekka, islams femte ”grundpelare”, obligatorisk för varje muslim som har möjlighet att företa den.
 5. Adamsböcker

  Adamsböcker, apokryfer som behandlar Adams liv.
 6. Kain

  Kain, enligt Första Moseboken 4 Adams och Evas äldste son.
 7. Eva

  Eva, enligt den äldre av de båda skapelseberättelserna i Första Mosebok Adams hustru och den första kvinnan; jämför Adam.
 8. Abel

  Abel, enligt Första Moseboken 4:2–16 Adams och Evas andre son, yngre bror till Kain.
 9. syndafall

  syn`dafall subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: synda--fall-et
  Svensk ordbok
 10. apokryfer

  apokryfer, apokryfa böcker, apokryfiska böcker, skrifter som påminner om bibelböcker och gör anspråk på liknande auktoritet men som inte har blivit allmänt erkända som legitima delar av Bibeln.