1. adderare

  adderare, byggelement inom digitaltekniken som realiserar operationen addition (+).
 2. add

  add, beteckning för tillagd s.k. ackordfrämmande ton i ackordsymbol, t.ex. Cmaj 7 add −5.
 3. Adde Malmberg

  Malmberg, Anders (Adde), född 1955, komiker, skådespelare och manusförfattare, son till språkforskaren Bertil Malmberg.

 4. Adda

  Adda, flod i Italien vilken avvattnar en del av Alpernas sydsida.
 5. addendum

  addendum, bilaga som införs i en bok efter det att huvudtexten satts och som placeras i början eller slutet av boken.
 6. addend

  addend, ett tal som skall adderas till ett annat; se addition.
 7. Cannonball Adderley

  Adderley, Julian ( Cannonball), 1928–75, amerikansk jazzmusiker (altsaxofonist).
 8. Po

  Po, latin Padus, Italiens längsta flod; 676 km lång.
 9. addend

  adden´d subst. ~en ~er ORDLED: add-end-en
  Svensk ordbok
 10. addenda

  adden`da subst., plur. ORDLED: add-enda
  Svensk ordbok