1. Joseph Addison

  Addison, Joseph, 1672–1719, brittisk författare.
 2. Addisons sjukdom

  Addisons sjukdom, tillstånd med bristande funktion i binjurebarken, binjurebarkinsufficiens; beskrevs ursprungligen 1855 av den brittiska läkaren Thomas Addison ( 1793–1860).
 3. Guy’s Hospital

  Guy’s Hospital i London, berömt sjukhus som byggdes 1721 på initiativ av boktryckaren och finansmannen Thomas Guy (död 1724).
 4. substitutionsterapi

  substitutionsterapi, ersättningsbehandling vid brist på ett visst hormon, t.ex. behandling med tyroxin vid hypotyreos, kortisol vid Addisons sjukdom, testosteron vid manlig hypogonadism och insulin vid diabetes mellitus.
 5. Ambrose Philips

  Philips, Ambrose, 1674–1749, brittisk poet.
 6. Prentice Hall

  Prentice Hall, tidigare brittiskt bokförlag, grundat 1913 av Charles Gerstenberg och Richard Ettinger.
 7. Pearson plc

  Pearson plc, London, brittisk mediekoncern grundad specialiserad på bokutgivning och utbildning, grundad 1844.

 8. eponym

  eponym, benämning på ett organ, en sjukdom e.d. som innehåller ett personnamn.
 9. Spectator

  Spectator, daglig tidskrift, redigerad av Richard Steele och Joseph Addison, som utkom 1711–12 och 1714.
 10. Charles Édouard Brown-Séquard

  Brown-Séquard, Charles Édouard, 1817–94, fransk läkare, professor i fysiologi vid Collège de France i Paris från 1878.