1. Adela

  Adela, ursprungligen tyskt kvinnonamn, kortform av kvinnonamn på Adal- ’ädel’.
 2. adel

  adel, samhällsgrupp med vissa lagstadgade ärftliga privilegier av ekonomisk, politisk och social art.
 3. Adelaide

  Adelaide, huvudstad i delstaten South Australia, Australien; 1,3 miljoner invånare (2015).

 4. Adelaïde Ehrnrooth

  Ehrnrooth, Adelaïde, 1826–1905, finlandssvensk författare, journalist och pionjär inom den finländska kvinnorörelsen; jämför släktartikel Ehrnrooth.
 5. Adele

  Adele, egentligen Adele Adkins, född 1988, brittisk sångerska och låtskrivare.

 6. stånd

  stånd, ständer, sociala grupper som skiljer sig från den övriga befolkningen genom juridiskt fastställda rättigheter och skyldigheter.

 7. ståndsriksdag

  ståndsriksdag, folkrepresentation baserad på stånd.
 8. Adelaide Crapsey

  Crapsey, Adelaide, 1878–1914, amerikansk författare.
 9. Adelaide Island

  Adelaide Island, ö i Antarktis; för belägenhet se topografisk karta Antarktis.
 10. Adelaida García Morales

  García Morales, Adelaida, 1945–2014, spansk författare.