1. Adele

  Adele, egentligen Adele Adkins, född 1988, brittisk sångerska och låtskrivare.

 2. Adèle

  Adèle kvinnonamn, fransk form av Adela.
 3. adel

  adel, samhällsgrupp med vissa lagstadgade ärftliga privilegier av ekonomisk, politisk och social art.
 4. stånd

  stånd, ständer, sociala grupper som skiljer sig från den övriga befolkningen genom juridiskt fastställda rättigheter och skyldigheter.

 5. Adele Schreiber

  Schreiber, Adele, 1872–1957, österrikisk feminist och politiker, verksam i Tyskland, tillhörde 1904 grundarna av den internationella rösträttsorganisationen International Woman Suffrage Alliance.
 6. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 7. ståndsriksdag

  ståndsriksdag, folkrepresentation baserad på stånd.
 8. Adela

  Adela, ursprungligen tyskt kvinnonamn, kortform av kvinnonamn på Adal- ’ädel’.
 9. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.
 10. aristokrati

  aristokrati betydde ursprungligen – t.ex. hos Aristoteles – fåtalsvälde, i motsats dels till monarki (envälde), dels till demokrati (folkvälde).