1. Adele

  Adele, egentligen Adele Adkins, född 1988, brittisk sångerska och låtskrivare.

 2. Adèle

  Adèle kvinnonamn, fransk form av Adela.
 3. Adele Schreiber

  Schreiber, Adele, 1872–1957, österrikisk feminist och politiker, verksam i Tyskland, tillhörde 1904 grundarna av den internationella rösträttsorganisationen International Woman Suffrage Alliance.
 4. Cort Adeler

  Adeler ( Adelaer), Cort, 1622–75, dansk sjömilitär, född i Norge.
 5. Adela

  Adela, ursprungligen tyskt kvinnonamn, kortform av kvinnonamn på Adal- ’ädel’.
 6. adel

  adel, samhällsgrupp med vissa lagstadgade ärftliga privilegier av ekonomisk, politisk och social art.
 7. ointroducerad adel

  ointroducerad adel, samlingsterm för svenska adliga ätter som inte är introducerade, dvs. registrerade och genealogiförda, på Riddarhuset.
 8. adel

  a´del subst. ~n
  Svensk ordbok
 9. Isabelle Adjani

  Adjani, Isabelle, född 1955, fransk skådespelerska.
 10. Hvide

  Hvide, hävdvunnen sentida benämning på den äldre medeltidens främsta danska stormannasläkt, vilken liksom de flesta nordiska medeltidssläkter saknade samtida släktnamn.