1. Adele Schreiber

  Schreiber, Adele, 1872–1957, österrikisk feminist och politiker, verksam i Tyskland, tillhörde 1904 grundarna av den internationella rösträttsorganisationen International Woman Suffrage Alliance.
 2. Adele

  Adele, egentligen Adele Adkins, född 1988, brittisk sångerska och låtskrivare.

 3. Adèle

  Adèle kvinnonamn, fransk form av Adela.
 4. adel

  adel, samhällsgrupp med vissa lagstadgade ärftliga privilegier av ekonomisk, politisk och social art.
 5. Adela

  Adela, ursprungligen tyskt kvinnonamn, kortform av kvinnonamn på Adal- ’ädel’.
 6. adel

  a´del subst. ~n
  Svensk ordbok
 7. ointroducerad adel

  ointroducerad adel, samlingsterm för svenska adliga ätter som inte är introducerade, dvs. registrerade och genealogiförda, på Riddarhuset.
 8. Cort Adeler

  Adeler ( Adelaer), Cort, 1622–75, dansk sjömilitär, född i Norge.
 9. Isabelle Adjani

  Adjani, Isabelle, född 1955, fransk skådespelerska.
 10. Hvide

  Hvide, hävdvunnen sentida benämning på den äldre medeltidens främsta danska stormannasläkt, vilken liksom de flesta nordiska medeltidssläkter saknade samtida släktnamn.