1. Gustav Adolfs Akademien

  Gustav Adolfs Akademien, egentligen Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, akademi grundad 1932 i Uppsala i samband med 300-årsminnet av Gustav II Adolfs död.
 2. Gustav II Adolfs bibel

  Gustav II Adolfs bibel, egentligen Biblia, Thet är: All then Helgha Scrifft, På Swensko. Effter förre Bibliens Text, oförandrat, trycktes av Oloff Oloffson i Stockholm 1618.
 3. adolfsdor

  adolfsdor, guldmynt i valören 5 taler i Svenska Pommern under Adolf Fredriks regering (1751–71).
 4. Adolfsberg

  Adolfsberg, församling i Strängnäs stift, Örebro kommun, Närke (Örebro län); 8 371 invånare (2016).

 5. Adolf Stöcker

  Stöcker, Adolf, tysk präst och politiker, se Stoecker.
 6. Adolf Schück

  Schück, Adolf, 1897–1958, historiker, docent vid Stockholms högskola 1926, förste bibliotekarie vid Vitterhetsakademien från 1945, son till Henrik Schück.
 7. Adolf Seilacher

  Seilacher, Adolf, 1925–2014, tysk paleontolog och geolog, professor vid universitetet i Tübingen från 1964.
 8. Adolf Stieler

  Stieler, Adolf, 1775–1836, tysk kartograf, verksam i Gotha.
 9. Adolf Stoecker

  Stoecker ( Stöcker), Adolf, 1835–1909, tysk präst, politiker.
 10. Adolf Svanberg

  Svanberg, Adolf, 1806–57, matematiker och fysiker, professor i fysik vid Uppsala universitet 1841–55, son till Jöns Svanberg, bror till Lars Svanberg (1805–78).