1. Theodor W Adorno

  Adorno, Theodor Wiesengrund, 1903–69, tysk filosof och sociolog, medlem av Frankfurtskolan.
 2. auktoritär

  auktoritär, autoritär, innebärande eller grundad på envåldsmakt, diktatorisk.
 3. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 4. scientism

  scientism, filosofisk uppfattning som tillerkänner den empiriska vetenskapen en grundläggande och avgörande betydelse för all mänsklig kunskap.
 5. populärkultur

  populärkultur, samlingsbegrepp som täcker flera kulturella fält, t.ex. populärlitteratur, populärmusik och populärpress.
 6. Frankfurtskolan

  Frankfurtskolan, skolbildning inom tysk filosofi och samhällsvetenskap, vars medlemmar haft anknytning till Institut für Sozialforschung i Frankfurt.
 7. marxistisk litteraturforskning

  marxistisk litteraturforskning har som minsta gemensamma nämnare historiematerialismen, dialektiken och synen på samhället som en komplex enhet av olika samverkande delar.
 8. Max Horkheimer

  Horkheimer, Max, 1895–1973, tysk filosof.
 9. politisk psykologi

  politisk psykologi, område inom psykologin där man systematiskt studerar psykologiska mekanismer bakom politisk ideologi eller politiskt beteende hos individer eller grupper.
 10. estetik

  estetik, en term som används i många, delvis besläktade, betydelser inom filosofi, konst, litteratur etc.