1. Theodor W Adorno

  Adorno, Theodor Wiesengrund, 1903–69, tysk filosof och sociolog, medlem av Frankfurtskolan.
 2. auktoritär

  auktoritär, autoritär, innebärande eller grundad på envåldsmakt, diktatorisk.
 3. scientism

  scientism, filosofisk uppfattning som tillerkänner den empiriska vetenskapen en grundläggande och avgörande betydelse för all mänsklig kunskap.
 4. Max Horkheimer

  Horkheimer, Max, 1895–1973, tysk filosof.
 5. politisk psykologi

  politisk psykologi, område inom psykologin där man systematiskt studerar psykologiska mekanismer bakom politisk ideologi eller politiskt beteende hos individer eller grupper.
 6. Herbert Marcuse

  Marcuse, Herbert, 1898–1979, tysk filosof och politisk teoretiker.
 7. Venezuela

  Venezuela, stat i norra Sydamerika.

 8. populärkultur

  populärkultur, samlingsbegrepp som täcker flera kulturella fält, t.ex. populärlitteratur, populärmusik och populärpress.
 9. estetik

  estetik, en term som används i många, delvis besläktade, betydelser inom filosofi, konst, litteratur etc.
 10. Suhrkamp Verlag

  Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, tyskt förlag, grundat 1950 av Peter Suhrkamp, bl.a. med stöd av Hermann Hesse.