1. Theodor W Adorno

  Adorno, Theodor Wiesengrund, 1903–69, tysk filosof och sociolog, medlem av Frankfurtskolan.
 2. auktoritär

  auktoritär, autoritär, innebärande eller grundad på envåldsmakt, diktatorisk.
 3. scientism

  scientism, filosofisk uppfattning som tillerkänner den empiriska vetenskapen en grundläggande och avgörande betydelse för all mänsklig kunskap.
 4. Venezuela

  Venezuela, stat i norra Sydamerika.

 5. politisk psykologi

  politisk psykologi, område inom psykologin där man systematiskt studerar psykologiska mekanismer bakom politisk ideologi eller politiskt beteende hos individer eller grupper.
 6. Max Horkheimer

  Horkheimer, Max, 1895–1973, tysk filosof.
 7. Herbert Marcuse

  Marcuse, Herbert, 1898–1979, tysk filosof och politisk teoretiker.
 8. Frankfurtskolan

  Frankfurtskolan, skolbildning inom tysk filosofi och samhällsvetenskap, vars medlemmar haft anknytning till Institut für Sozialforschung i Frankfurt.
 9. musiksociologi

  musiksociologi, deldisciplin inom både musikvetenskap och sociologi, som syftar till att belysa de relationskomplex som råder mellan musikverk, musikliv och samhälle.
 10. Suhrkamp Verlag

  Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, tyskt förlag, grundat 1950 av Peter Suhrkamp, bl.a. med stöd av Hermann Hesse.