1. aerosol

  aerosol, system av finfördelade fasta eller flytande partiklar i gas, vanligen luft.
 2. aerodynamik

  aerodynamik, läran om lufts och andra gasers strömning, särskilt kring farkoster och i strömningsmaskiner, och därav föranledda krafter.
 3. aerob

  aerob sägs en process eller organism vara som fordrar tillgång till fritt syre.
 4. aerofobi

  aerofobi, en intensiv, irrationell rädsla för luft- eller vinddrag; kan även gälla gaser eller lukter, t.ex. kroppslukt.
 5. aerogel

  aerogel, ett extremt poröst och lätt material som på grund av sitt utseende ibland kallas ”frusen rök”.
 6. Volvo Aero Corporation

  Volvo Aero Corporation, 1994–2012 namn på flygmotorföretag i Trollhättan.
 7. aero

  aero-, sammansättningsled: luft-.
 8. aeronomi

  aeronomi, den gren av meteorologin som studerar fysiska processer i jonosfären och exosfären, dvs. lufthavet ovanför ca 70 km, där joner förekommer.
 9. aerolit

  aerolit, annat namn på stenmeteorit.
 10. aerostat

  aerostat, luftfarkost vars vikt är lika med eller mindre än den undanträngda luftens, t.ex. luftballong eller luftskepp.