1. aerosol

  aerosol, system av finfördelade fasta eller flytande partiklar i gas, vanligen luft.

 2. aerodynamik

  aerodynamik, läran om lufts och andra gasers strömning, särskilt kring farkoster och i strömningsmaskiner, och därav föranledda krafter.
 3. aerob

  aerob sägs en process eller organism vara som fordrar tillgång till fritt syre.
 4. aero

  aero-, sammansättningsled: luft-.
 5. aerogel

  aerogel, ett extremt poröst och lätt material som på grund av sitt utseende ibland kallas ”frusen rök”.
 6. aerofon

  aerofon kallas inom musikinstrumentsystematiken varje instrument hos vilket luften själv är det svängande element som avgör tonhöjd, tonstyrka och klangfärg.
 7. aerosolförpackning

  aerosolförpackning, sprayförpackning, sprejburk, förpackning som består av en tryckbehållare försedd med ventil och spridningsmunstycke.
 8. Aerosmith

  Aerosmith, amerikansk hårdrockgrupp, bildad 1970 i Boston.

 9. Volvo Aero Corporation

  Volvo Aero Corporation, 1994–2012 namn på flygmotorföretag i Trollhättan.
 10. aerobics

  aerobics, dansgymnastik.