1. aerosol

  aerosol, system av finfördelade fasta eller flytande partiklar i gas, vanligen luft.
 2. aerostat

  aerostat, luftfarkost vars vikt är lika med eller mindre än den undanträngda luftens, t.ex. luftballong eller luftskepp.
 3. aerostatik

  aerostatik, läran om gasers (särskilt luftens) jämviktsförhållanden i vila.
 4. aerosolförpackning

  aerosolförpackning, sprayförpackning, sprejburk, förpackning som består av en tryckbehållare försedd med ventil och spridningsmunstycke.
 5. Aeroseum

  Aeroseum, stiftelseägt flygmuseum och science center med fokus på flygupplevelser, beläget på tidigare Göta flygflottilj i Säve utanför Göteborg.
 6. aerosolfilter

  aerosolfilter, filter (av t.ex glas-, cellulosa- eller asbestfiber) som används för att avskilja partiklar ur en aerosol.
 7. aerosollack

  aerosollack, lack som består av bindemedel och lösningsmedel samt eventuellt pigment i en enkel tryckbehållare, aerosolförpackning (sprejburk) tillsammans med en drivgas.
 8. aerospora

  aerospora, luftspora, samlingsnamn på alla luftburna biologiska partiklar; se aerobiologi.
 9. Aerosmith

  Aerosmith, amerikansk hårdrockgrupp, bildad 1970 i Boston.

 10. aerostatiskt lager

  aerostatiskt lager är en typ av lager där den bärande funktionen åstadkoms av att luft (eller annan gas) av tillräckligt tryck matas in i en ficka i lagret, varifrån den sedan läcker ut över lagrets kanter.