1. Afghanistan

  Afghanistan, stat i sydvästra Asien.

 2. Afghanistankriget

  Afghanistankriget, väpnad konflikt i Afghanistan som USA och dess allierade inledde 2001 med syfte att krossa terrornätverket al-Qaida och den afghanska talibanregimen.

 3. Afghanistankriget

  Afghanistankriget, ett folkligt uppror och därefter ett gerillakrig mot den kommunistiska regim som tog makten i Afghanistan 1978.

 4. Afghanistangerillan

  Afghanistangerillan, väpnade motståndsgrupper i Afghanistan under konflikten med den sovjetstödda regimen 1978–92.
 5. Allah

  Allah är det allmänna arabiska ordet för ”Den Ende Guden”, också brukat av arabisktalande kristna och judar.
 6. moské

  moské är en byggnad där muslimer samlas för att be.
 7. hellenismen

  hellenismen, benämning på en epok i antik historia, med början vid Alexander den stores död 323 f.Kr.
 8. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 9. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.

 10. Usama bin Ladin

  Usama bin Ladin, född 10 mars 1957 i Saudiarabien, död 2 maj 2011, statslös affärsman, ledare för ett internationellt terroristnätverk.