1. Afrika

  Afrika är en världsdel på södra halvklotet.

 2. Afrikakåren

  Afrikakåren, Afrikakorps, benämning på general Erwin Rommels expeditionskår (21:a och 15:e pansardivisionerna) som i februari 1941 sattes in i ökenkriget i Nordafrika under andra världskriget.
 3. Afrikas blå lilja

  Afrikas blå lilja, kärlekslilja, agapantus, Agapanthus praecox, art i familjen amaryllisväxter.
 4. afrikanisera

  afrikanisera, frigöra område i Afrika från utländskt, i synnerhet västerländskt, inflytande.
 5. afrikan

  afrikan, invånare i Afrika; ordet används i allmänhet om den svarta befolkningen söder om Sahara.
 6. Afrikas horn

  Afrikas horn är en halvö i östra Afrika och ligger mellan Adenviken och Indiska oceanen.
 7. afrikaans

  afrikaans, ett språk som har uppkommit huvudsakligen ur nederländska.
 8. Afrikas stjärnor

  Afrikas stjärnor, stenar från den berömda Cullinan­diamanten.
 9. Afrikas röst

  Afrikas röst, poetiskt namn på skrikhavsörn.
 10. Afrikakonventionen

  Afrikakonventionen, African Convention on Conservation of Nature and Natural Resources, överenskommelse, träffad mellan 44 afrikanska stater år 1968, i kraft 1970.