1. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.

 2. Afrikanska unionen

  Afrikanska unionen, African Union, AU, afrikansk samarbetsorganisation, grundad 9 juli 2002 vid 53 afrikanska staters toppmöte i Durban, Sydafrika.

 3. Afrikanska kompaniet

  Afrikanska kompaniet, Guineakompaniet, Svenska Afrikakompaniet, svenskt handelskompani, upprättat 1649 av Louis De Geer.
 4. Afrikas horn

  Afrikas horn, halvö i östra Afrika, mellan Adenviken och Indiska oceanen.
 5. afrikaans

  afrikaans, ett språk som har uppkommit huvudsakligen ur nederländska.
 6. afrikansk ek

  afrikansk ek, bongossi, bongosi, azobé, ekki, Lophira procera (syn. L. alata), art i familjen ochnaväxter.
 7. afrikansk jättesnäcka

  afrikansk jättesnäcka, Achatina fulica, art i ordningen landlungsnäckor.
 8. afrikanska religioner

  afrikanska religioner, de religioner som uppstått och utvecklats i Afrika söder om Sahara (jämför Afrika, religion).
 9. afrikansk struts

  afrikansk struts, annat namn på fågelarten struts.
 10. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.