1. Agda

  Agda, kvinnonamn, svensk form av Agata.
 2. Agda Rössel

  Rössel, Agda, född Jäderström, 1910–2001, diplomat.
 3. Agda Montelius

  Montelius, Agda, född Reuterskiöld, 1850–1920, liberal socialreformator, central i den svenska kvinnorörelsen.
 4. Vest-Agder

  Vest-Agder, fylke i södra Norge; för belägenhet se landskarta Norge.
 5. Aust-Agder

  Aust-Agder, fylke i södra Norge; för belägenhet se landskarta Norge.
 6. Agda Östlund

  Östlund, Agda, född Lundgren, 1870–1942, socialdemokratisk politiker och aktiv i kampen för kvinnors rösträtt.
 7. Agda Österberg

  Österberg, Agda, 1891–1987, textilkonstnär.

 8. Agda Holst

  Holst, Agda, 1886–1976, målare.
 9. Aust-Agder fylke

  Aust-Agder fylke, fylke i södra Norge.

 10. Vest-Agder fylke

  Vest-Agder fylke, fylke i södra Norge.