1. AGFA-Gevaert Group

  AGFA-Gevaert Group, en av Europas stora producenter av fotografisk film och andra produkter i den fotografiska branschen.
 2. Agfacolor

  Agfacolor, filmtyp, se färgfilm.
 3. väljare

  väljare, inom teletekniken ett kopplings­element bestående av ett antal in- och utgångar som kan kopplas samman.
 4. I.G. Farben

  I.G. Farben, egentligen I.G. Farbenindustrie AG, Frankfurt am Main, tysk koncern, verksam 1925–45, på sin tid världens ledande kemikoncern och Tysklands största företag.
 5. flyktingmottagande

  flyktingmottagande, det system som utformades under 1980-talet för att ta emot och integrera flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige.
 6. Gevaert

  Gevaert , kortform för det 1894 i Antwerpen (Mortsel) grundade företaget Gevaert Photoproducten N.V. Sedan 1964 bildar Gevaert tillsammans med AGFA AG AGFA–Gevaert.
 7. film

  film, sammanhängande skildring eller berättelse inspelad med kino- eller videoteknik.
 8. kamera

  kamera, instrument för framställning av bilder på material som kemiskt eller fysikaliskt påverkats av ljuset.
 9. Arbetarnas gymnastikförening

  Arbetarnas gymnastikförening, AGF, Örebro, bildad 1917 av skofabriksarbetare.
 10. Bayer AG

  Bayer AG , Leverkusen, tysk kemi- och läkemedelskoncern.