1. Ragnhild Agger

  Agger, Ragnhild, född Hansen, 1918–2017, dansk författare.

 2. Aggersborg

  Aggersborg, dansk ringborg från vikingatiden, belägen vid Limfjorden i Nordjylland.
 3. Ivar Agge

  Agge, Ivar, 1903–78, rättsvetenskapsman, professor vid Stockholms universitet, 1941–61 i straffrätt och juridisk encyklopedi och 1961–70 i allmän rättslära.
 4. aggande

  agg`ande adj., ingen böjning ORDLED: agg-ande
  Svensk ordbok
 5. agg

  agg subst. ~et ORDLED: agg-et
  Svensk ordbok
 6. ressentiment

  ressentiment, inställning av agg och bitterhet.
 7. Limfjorden

  Limfjorden, sund mellan Nordsjön och Kattegatt, norra Jylland, Danmark; 180 km långt, största djup är 24 m.
 8. Uppsalaskolan

  Uppsalaskolan, även kallad Skandinaviska skolan, riktning inom den gammaltestamentliga exegetiken.
 9. genetiska koden

  genetiska koden, den informationsstruktur som finns i genernas sekvenser av DNA-kvävebaser (i form av nukleotider) och som via kvävebassekvenser i RNA styr ordningsföljderna av aminosyror när proteiner syntetiseras.
 10. fiendskap

  fi`endskap subst. ~en ~er ORDLED: fiend-skap-en
  Svensk ordbok