1. Rolf Aggestam

    Aggestam, Rolf, född 1941, författare, redaktör för Lyrikvännen 1973–76 och den litterära kalendern Halifax 1987–96.
  2. Walt Whitman

    Whitman, Walter ( Walt), 1819–92, amerikansk författare.
  3. FIB:s lyrikklubb

    FIB:s lyrikklubb växte fram i ett möte mellan folkboksutgivningen hos Folket i Bilds förlag och författargruppen kring tidskriften Poesi (1948–50).