1. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 2. talman

  talman, riksdagens ordförande, under ståndsriksdagens tid ordförande i de ofrälse stånden, under tvåkammarriksdagen ordförande i var och en av de två kamrarna i riksdagen.

 3. arbetardiktning

  arbetardiktning, begrepp som främst innefattar litteratur vars författare vuxit upp under proletära förhållanden och själva kroppsarbetat.

 4. Urban Ahlin

  Ahlin, Urban, född 1964, politiker (socialdemokrat), riksdagsledamot 1994–2018, talman från 2014, ambassadör i Canada sedan 2019.

 5. Lars Ahlin

  Ahlin, Lars, född 4 april 1915, död 10 mars 1997, författare.

 6. allvetande berättare

  allvetande berättare eller allvetande författare, litterär term för en berättarteknisk relation mellan författaren till ett prosaverk och verkets fiktionsvärld.
 7. Augustpriset

  Augustpriset, litterärt pris som sedan 1989 delas ut av Svenska Förläggareföreningen i tre kategorier: årets svenska skönlitterära bok, årets svenska fackbok och årets svenska barn- och ungdomsbok.

 8. Selma Lagerlöfs priser

  Selma Lagerlöfs priser, tre litterära priser knutna till Selma Lagerlöfs namn.
 9. fyrtiotalism

  fyrtiotalism, samlingsbeteckning för skilda tendenser i den svenska litteraturen från senare hälften av 1940-talet, då den litterära modernismen fick sitt definitiva genombrott.
 10. Gunnel Ahlin

  Ahlin, Gunnel, född Hellman, 1918–2007, författare.