1. Airbus A380

  Airbus A380, världens största passagerarplan, tillverkat av det europeiska flygindustrikonsortiet Airbus S.A.S.
 2. Airbus Beluga

  Airbus Beluga, Super Transporter, transportflygplan, i grunden en Airbus A300 som försetts med en överbyggnad för att transportera flygplansdelar eller annat skrymmande gods som inte kräver tryckkabin.
 3. Airbus S.A.S.

  Airbus S.A.S., Toulouse, fransk tillverkare av civila trafikflygplan i olika storleksklasser.
 4. wide-bodyflygplan

  wide-bodyflygplan, passagerarflygplan med stor tvärsnittsarea, dubbla mittgångar i kabinen samt med plats för upp till 11 passagerare i bredd.
 5. flygplan

  flygplan är en flygmaskin med stela (fasta) vingar.
 6. transportflygplan

  transportflygplan, flygplan avsett för transporter huvudsakligen av gods.
 7. EADS

  EADS, European Aeronautic Defense and Space Company N.V., Schiphol-Rijk, Nederländerna, flygindustrikoncern bildad 1999 genom sammanslagning av tyska DaimlerChrysler Aerospace (DASA), franska Aérospatiale Matra och spanska CASA.
 8. Novair

  Novair, egentligen Nova Airlines AB, Stockholm, charterflygbolag, etablerat 1997.
 9. Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH

  Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, MBB, München, tysk rymd- och flygindustri.
 10. Emirates

  Emirates, flygbolag med säte i arabemiratet Dubai, ägt av Dubais regering.