1. Aischylos

  Aischylos, ca 525–456 f.Kr., grekisk dramatiker, död på Sicilien, där han flera gånger gästade kung Hieron av Syrakusa.
 2. Aiskylos

  Aiskylos, grekisk dramatiker, se Aischylos.
 3. Zeus

  Zeus, den antika grekiska religionens högste gud, son till titanerna Kronos och Rhea.

 4. Euripides

  Euripides, född ca 480, död 406 f.Kr., athensk dramatiker.
 5. Sofokles

  Sofokles var en grekisk författare som skrev teaterpjäser.
 6. drama

  drama är en del av teaterkonsten och vid sidan av lyrik (dikt) och epik (berättande) en av litteraturens tre grundformer.
 7. Orestien

  Orestien, sammanfattande benämning på Aischylos trilogi från 458 f.Kr., bestående av dramerna ”Agamemnon”, ”Gravoffret” och ”Eumeniderna”.
 8. Aristofanes

  Aristofanes var en grekisk författare som skrev teaterpjäser.
 9. tragedi

  tragedi är en allvarlig teaterpjäs som för det mesta har ett sorgligt slut.
 10. Agamemnon

  Agamemnon, i grekisk myt kung av Mykene, son till Atreus, gift med Klytaimnestra och bror till Menelaos.