1. Aisopos

  Aisopos grekiska Aisōpos, latin Aesopus, enligt traditionen en grekisk fabeldiktare, som varit slav på ön Samos på 500-talet f.Kr.
 2. sensmoral

  sensmoral är en moralisk slutsats i en berättelse.
 3. fabel

  fabel, en kort allegorisk berättelse i vilken förmänskligade djur med sina handlingar och repliker åskådliggör en moralisk lärdom som gärna avslutningsvis formuleras som en sederegel, t.ex. ”den som gapar över mycket, mister ofta hela stycket”.
 4. rödräv

  rödräv, räv, Vulpes vulpes, art i familjen hunddjur.

 5. Jean de La Fontaine

  Jean de La Fontaine var en fransk författare som har blivit känd för sina fabler.
 6. Aesopus

  Aesopus, grekisk fabeldiktare, se Aisopos.
 7. djursaga

  djursaga, folksaga där huvudrollerna spelas av djur som uppträder antropomorfiserade, dvs. med mänskliga egenskaper.

 8. Marie de France

  Marie de France, 1100-talet, fransk författare.

 9. vestigia terrent

  vestigia terrent, spåren förskräcker.
 10. Esopus

  Esopus, Esop, försvenskad namnform för fabeldiktaren Aisopos (latin Aesopus).