1. akadier

  akadier, acadier, fransktalande folkgrupp i Nordamerika.
 2. cajun

  cajun, cajunernas musik.
 3. cajuner

  cajuner, folkgrupp i södra Louisiana, USA, ättlingar till de fransk-kanadensare som 1755 av britterna utvisades från kolonin Akadien (l’Acadie) och slog sig ned i de sumpmarker, Bayous, där de alltjämt i stor utsträckning är bosatta; antal: ca 500 000.
 4. cajun

  cajun, cajunfranska, kajunfranska, den mest spridda franska dialekten i Louisiana, USA.