1. Akropolis

  Akropolis, staden Athens forna skyddsborg.

 2. Athen

  Athen, Aten, grekiska Athēnai, nygrekiska Athinai, huvudstad och största stad i Grekland; 753 500 invånare (2010), i storstadsområdet 3,8 miljoner.
 3. Akropolismuseet

  Akropolismuseet, konstmuseum i Athen, Grekland.
 4. Athena

  Athena, ofta kallad Pallas Athena, grekisk krigsgudinna och beskyddare av hantverk och konst, av romarna identifierad med Minerva.
 5. Grekland

  Grekland, stat i sydöstra Europa.

 6. Parthenon

  Parthenon, tempel åt Athena Parthenos (’Jungfrun’) på Akropolis i Athen.
 7. Poseidon

  Poseidon (grekiska Poseidōn), grekisk gud, betydande redan i mykenska källor, i senare grekisk religion havets och vattnens härskare, son till Kronos och Rhea och bror till Zeus och Hades.
 8. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 9. Nike

  Nike, antik grekisk segergudinna.
 10. akropol

  akropol, den högt belägna delen av en antik stad.