1. Konstantin Aksakov

  Aksakov, Konstantin, 1817–60, rysk publicist och författare; son till Sergej Aksakov, bror till Ivan Aksakov.
 2. Sergej Aksakov

  Aksakov, Sergej, 1791–1859, rysk författare; far till Konstantin och Ivan Aksakov.
 3. Ivan Aksakov

  Aksakov, Ivan, 1823–86, rysk publicist och poet; son till Sergej Aksakov, bror till Konstantin Aksakov.
 4. panslavism

  panslavism, idéströmning som betonar de slaviska folkens kulturella och ibland även politiska samhörighet.